Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Labb - Djur i bur

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic: Biology

Tags Exercise

Materiel:

Dator med programvaran TI-Nspire och labsläde (alternativt TI-Nspire handenhet med labsläde), syrgassensor och koldioxidsensor, ett kärl med plats för två sensorer och ett litet djur t ex ett bi.

Publisher specific license