Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Author: Texas Instruments Sverige

Topic: Biology

Tags Probability, Exercise

Syfte:

Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls.

Materiel:

Dator med programvaran TI-Nspire och labsläde (alternativt TI-Nspire handenhet med labsläde) och EKG-sensor

Förberedelser:

Mätutrustningen:

  • Anslut EKG-sensorns elektroder med speciella elektrodlappar till försöks-personen. Den svarta och den gröna elektroden sätts på högerarmen, den gröna i armvecket och den svarta vid pulsen. Den röda elektroden fästs i armvecket på vänstra armen.

Publisher specific license