Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Kortsamlarens dilemma

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Kortsamlarens dilemma är ett klassiskt sannolikhetsproblem Vi börjar dock med att undersöka ett liknande problem med tärningskast

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Calculus ,  Exercise ,  Probability ,  Probability experiment

– ”Hur många kast måste man i genomsnitt göra för att alla prickar ska komma upp”. 
I den här övningen dyker talföljder upp och vi visar hur man kan arbeta med summasymbolen ∑. 
Därför passar denna övning bäst för kurs 5. Många elever med intresse för sannolikhet kan dock klara av detta ändå eftersom Nspire-dokumentet innehåller ordentliga instruktioner.

Publisher specific license