Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Medelvärden vid stickprov

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Averages ,  Curriculum ,  Exercise ,  Growth ,  Statistics

Vi visar med ett par exempel hur det går till när man undersöker medelvärden. I verkligheten drar man kanske bara ett stickprov, men statistikerna vet hur det blir med fördelningen om man drar många stickprov. 
Övningen passar att genomföra i kurs 2 när man har gått igenom normalfördelningen. 
Vi har även en övning där vi undersöker proportioner (exempel med opinionsundersökningar) genom stickprov.

Publisher specific license