Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Areaformler

Ma 1: Geometri - I denna aktivitet visar vi på ett handgripligt sätt hur man med de dynamiska geometriska verktygen kan komma fram till hur arean av den enkla geometriska formen rektangel.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Analytic Geometry ,  Dynamic Simulations

I denna aktivitet visar vi på ett handgripligt sätt hur man med de dynamiska geometriska verktygen kan komma fram till hur arean av den enkla geometriska formen rektangel i tur och ordning relaterar till arean av ett parallellogram, en triangel och ett parallelltrapets.

Publisher specific license