Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Kurvor i konsten

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Equations ,  Trigonometry

Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.
I grafapplikationen kan man mata in och plotta kägelsnittsekvationer, t.ex. cirklar och ellipser. 
Här fördjupar vi oss med s.k. superellipser, som förekommer i arkitektur och design.

License not specified