Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Kvadratrötter – problem med

Många elever har problem med vad rottecknet står för. 
Denna missuppfattning kan innebära stora problem i de fortsatta studierna, t.ex. när man ska lösa olikheter och ekvationer med kvadratrötter. 

I denna aktivitet ger vi en del tips om hur man kan använda CAS och grafritande teknologi för att öka förståelsen av kvadratrotsbegreppet. Vi tar här upp begreppet absolutbelopp, som behandlas i kurs 3 men vi tror att många elever i tidigare kurser kan ha glädje av denna aktivitet.

Publisher specific license