Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Voorbeelden met de TI-84 Plus uit de Analyse

Dit cahier gaat over analyse met de TI-84 Plus.

Publisher: T³ Europe

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde ,  Analysis

De tekst is opgesteld aan de hand van de uitwerking van verschillende concrete voorbeelden die onmiddellijk in de klassituatie kunnen gebruikt worden. De voorbeelden behandelen een grote verscheidenheid in moeilijkheidsgraad. Sommige oefeningen zijn geschikt in een richting met slechts 3 uur wiskunde, andere kunnen uitgewerkt worden in het kader van de onderzoekscompetenties wiskunde. Verder wordt er ook aandacht besteed aan de mogelijkheden en de beperkingen van een grafisch rekentoestel.

License not specified

Documents: