Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84 Plus

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84 Plus.

Publisher: T³ Europe

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde ,  Fractal

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84 Plus.


Als leidraad werd hiervoor het onderwerp fractalen gekozen. De tekst is opgedeeld in een aantal hoofdstukken waarvan het eerste hoofdstuk de nodige theorie en begrippen bevat. Daarna kan, naargelang de klassituatie, gekozen worden uit de volgende hoofdstukken waarin telkens een ander aspect van fractalen wordt uitgewerkt. Dit laat toe om zowel groepswerkjes te organiseren als klassikaal de thema’s te behandelen.

License not specified