Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

STEM projects as a vehicle for integrating Computational Thinking into the curriculum

Presentation shown at Sharing Inspiration - Computational Thinking and Coding in the Classroom

Publisher: T³ Europe

Editor: Ian Galloway, Stephan Griebel

Author: Alexandre Gomes

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Sharing Inspiration 2021, Coding

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Curriculum, Functions

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Exponentielle Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint

Am Beispiel der Veränderung des Luftdrucks wird mit dem TI-30X Plus MathPrint eine exponentielle Regression durchgeführt.

Publisher: T³ Deutschland

Author: Wilfried Zappe

Topic:  Mathematics, Physics

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 5

TI-Nspire och Python - en introduktion

Publisher: T³ Sverige

Author: Mauritz Blomqvist

Topic:  Mathematics, STEM