Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Derive User Group Newsletter #111

Get access to all issues of the DERIVE and TI-CAS newsletter including the corresponding files.

Publisher: Derive User Group

Author: Josef Böhm

Topic:  Mathematics, Physics

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Physics, STEM

Tags: Acceleration, Physics, Tips and tricks

Video | Widget "Rita i fysik"

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Acceleration, Engineering, STEM, Youtube

Widget exempel - Elkretsar

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Physics, STEM

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Widdget exempel - Vågrörelser

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM