Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Statistiek met de TI-84 Plus CE-T

Een overzicht van de beschrijvende, verklarende en inferentiële statistiek met behulp van de TI-84 Plus CE-T

Publisher: T³ Europe

Author: Philip Bogaert

Topic:  Mathematics

Tags: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Statistics

Onderzoekscompetenties: Wiskunde en moderne technologieën

Een verkenning van het gebruik van wiskunde en ICT in de hedendaagse
wetenschap.

Publisher: T³ Europe

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics

Tags: Programming, T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde

Kennismaking met de TI-84 Plus Color

We bekijken de nieuwigheden van de TI-84 Plus Color .

Publisher: T³ Europe

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics

Tags: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Programming

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84 Plus

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84 Plus.

Publisher: T³ Europe

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics

Tags: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Fractal

Voorbeelden met de TI-84 Plus uit de Analyse

Dit cahier gaat over analyse met de TI-84 Plus.

Publisher: T³ Europe

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics

Tags: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Analysis