T³ Europe Resources

Profile Of : T³ Sverige

T³ Sverige

Stockholm, Sweden


T3.Sverige@ti.com

http://t3sverige.se


T3 – Teacher Teaching with Technology™  - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av andras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogiska hjälpmedel  i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.

T3 anordnar fortbildning för lärare i hur man implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtidigt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till din klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och verksamma lärare.

Total Resources(21)|

Widget | Rita i matematik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, T3

Rita och illustrera matematik med symboler

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, STEM

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Physics, STEM

Tags: Acceleration, Physics, Tips and tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Video | Widget "Rita i fysik"

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Acceleration, Engineering, STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry, T3

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Physics, STEM

Tags: Physics, STEM, Electricity

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widdget exempel - Vågrörelser

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags: Physics, T3

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.