T³ Europe Resources

Profile Of : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Total Resources (116) |

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags: Powers and roots, Programming, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Graphing, Programming

Kapitel 5 - Övning 2 - Punkter och Pixlar

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Roliga timmen - Utmaning - Pengar

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Hur mycket pengar hade var och en av dem?

Roliga timmen - Utmaning - Godis

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Hur mycket godis är kvar?

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Roliga timmen - Utmaning - Vad är klockan?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Hur mycket är klockan nästa gång?

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Roliga timmen - Utmaning - Klockan

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Vilken dag kommer tiden att visa rätt igen?

Roliga timmen - Utmaning - Höger- och vänsterfot

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Vilken andel fotbollsspelare gjorde mål med både vänster- och högerfot?