T³ Europe Resources

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Resources (180) |

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  STEM

Tags: Simulation, Programming

Kapitel 2 - Övning 2 - Mata in ett värde för en variabel

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags: Powers and roots, Programming, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Graphing, Programming

Kapitel 5 - Övning 2 - Punkter och Pixlar

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  STEM

Tags: Programming

Kapitel 2 - Övning 3 - Funktioner och globala variabler

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning

Roliga timmen - Utmaning - Pengar

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Hur mycket pengar hade var och en av dem?

Roliga timmen - Utmaning - Godis

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Hur mycket godis är kvar?