T³ Europe Resources

Total Resources (98) |

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Att upptäcka parabeln

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Sammanställa data

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Upprepade beräkningar

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Exercise, Number

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Mathematische Experimente in der Optik

Author: Alfred Roulier, Texas Instruments Education Technology

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Mit seiner reichen Funktionspalette ermöglicht der TI-Nspire CAS einen mathematisch-experimentellen Zugang zur geometrischen Optik. Im 1. Teil dieses Artikels wird das Zusammenführen (Fokus...

Priser och index

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Tillämpningar på differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Roliga timmen - Utmaning -Kistan

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Exercise

Vad är det minsta antalet mynt du borde ta med dig från kistan.

Laboration - Induktion

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Physics

Tags: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme...

Tangenter till en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exercise, Function Plotter

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Mathematische Experimente in der Optik, Teil 2

Author: Alfred Roulier, Texas Instruments Education Technology

Tags: Probability, Exercise

Ausgehend von der Eigenschaft, dass Lichtstrahlen an den Grenzflächen von Linsen gebrochen werden, soll
untersucht werden, wie und wo das Bild eines Gegenstandes entsteht, der durch eine L...