T³ Europe Resources

Total Resources (209) |

Video | Moddelering med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags:  E-Learning, Modelling, Coding

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Drought in Africa – Smart Irrigation System for TI-84 Plus CE OS 5.3

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  Biology, Computer Science, STEM

Tags:  Biology, Coding, Programming, Sine, STEM

This is an integrated STEM project that challenges students to build an irrigation system. Students will learn and use concepts in computer science, environmental science and engineering.

Pet Car Alarm for TI-Nspire CX OS 4.5

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  Biology, Computer Science, Physics, STEM

Tags:  Coding, TI-Innovator

Pets suffer when left unattended in a car on a sunny day. Understand the science behind the greenhouse effect. Use math, computer programming and engineering to design a pet-smart alarm sys...

On Ramp to Robotics Unit 2 (Sensing): Mars Mineral Challenge for the TI-84 Plus CE

Publisher: Texas Instruments Inc

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  Computer Science, STEM

Tags:  Coding, Problem Solving, Programming, STEM, 

In On-Ramp to Robotics Unit 2 – Sensing students will learn about the relationships between inputs (sensing) and outputs (motors, LED's, sounds) by utilizing the built-in sensors on the hub...

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-Nspire CX

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags:  Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

Kasta tärningar med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags:  Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-84 Plus CE

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags:  Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

TI-Innovator-System für MINT - Aufbau einer Kreuzungsampel mit Innovator Hub und Breadboard

Author: Hans-Martin Hilbig

Topic:  STEM

Tags:  Coding, Electricity, Engineering, Experiment, Sharing Inspiration 2017, Software, STEM

Lektion 8 der MINT Garage Freising. Verbindet zwei TI-Innovator Systeme, um eine komplette Kreuzungsampel (Auto & Fussgänger) aufzubauen und zu steuern.

TI-Innovator-System für MINT – TI Rover im Koordinatensystem

Author: Hans-Martin Hilbig

Topic:  STEM

Tags:  3D Geometry, Coding, Coordinate systems, Programming, STEM, T3, 

Lektion 7 der MINT Garage Freising. Lässt den TI Rover auf Flipchart-Karopapier bestimmte Punkte abfahren.

TI-Innovator-System für MINT – Aufbau eines elektronischen Würfels mit Innovator Hub und Breadboard

Author: Hans-Martin Hilbig

Topic:  STEM

Tags:  3D Geometry, Coding, Algebra, Randomness, Angles, STEM, Area, T3, TI-Innovator, Ellipse, Frequency, Modelling, Physics, Sine

Lektion 10 der MINT Garage Freising. Aufbau eines LED Würfels mit 7 LEDs und Vorwiderständen, gesteuert durch die randInt() Funktion des TI-Inspire.

TI-Innovator-System für MINT – Ansteuerung einer 7-Segment Anzeige mit Innovator Hub und Breadboard

Author: Hans-Martin Hilbig

Topic:  STEM

Tags:  Algebra, Coding, STEM, TI-Innovator

Lektion 11 der MINT Garage Freising. Aufbau und Ansteuerung einer LED-Anzeige mit Vorwiderständen

Nollställen och vertex med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags:  Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags:  Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags:  Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags:  Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags:  Stochastics, Coding, 3D Geometry, Curriculum, Number, Programming, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags:  Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Lösa andragradare med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags:  Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Programming, Quadratic function, STEM

Ma 2 - Algebra - Aktiviteten presenterar ett program som löser andragradsekvationer på tre sätt.

Tangent och normal med programmering

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags:  Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd ...