T³ Europe Resources

Total Resources(1)|

Fibonaccis talföljd

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Number, Numeric Integration

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.