T³ Europe Resources

Total Resources (4) |

Afstand in x-y vlak

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Binomial formulas, Algebra

Bereken de afstand tussen twee punten.

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Binomial formulas, Probability

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.