T³ Europe Resources

Total Resources (31) |

Bepaal formule rechte lijn

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics, Programming, Data

Bepaal de formule van een lineair verband

Sammanställa data

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Mathematische Experimente in der Optik

Author: Alfred Roulier, Texas Instruments Education Technology

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Mit seiner reichen Funktionspalette ermöglicht der TI-Nspire CAS einen mathematisch-experimentellen Zugang zur geometrischen Optik. Im 1. Teil dieses Artikels wird das Zusammenführen (Fokus...

Shoe Sizes with Box Plots

Author: Barrie Galpin

Tags: Data, Box plots, Time series

Introducing boxplots and using them to compare very large data sets.

Exploring our Solar System

Author: Barrie Galpin

Tags: Data, STEM, Physics

Detailed data for the properties of the planets with 10 pages of questions.

Programmieren mit TI-Nspire™ CAS

Author: bk-teachware

Topic:  Computer Science, Mathematics

Tags: Regression, Statistics, Programming, Data, Decimals

Das Buch gibt viele Beispiele und wertvolle Tipps für das Editieren und Testen von Programmen. Viele Beispiele von der Finanzmathematik über das Chaos, die Trigonometrie bis zur Regression.

GB Olympic Medals

Author: Barrie Galpin

Topic:  Mathematics

Tags: Data, Sport

UPDATED. How many Olympic medals will Team GB win in Rio 2016?

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Randomness, Statistics

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Premier League Goals

Author: Barrie Galpin

Tags: Data, Frequency, Sport, Probability

Compare frequencies of goals scored per team per match and resulting scorelines.

Compare Boxplots

Author: T³ United Kingdom

Topic:  Physics

Tags: Data

Five sets of real data for students to analyse using boxplots.
(Includes video)

Lift Off

Author: Barrie Galpin

Tags: Data, Box plots, Averages, Regression

Compare real data about the capacity of passenger lifts in the UK and EU

London Marathon

Author: Barrie Galpin

Tags: Data, Time series, Box plots, Sport, Statistics

Times and winners of the London Marathon (1981-2009).

Grundläggande statistik kurs 1

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Valresultat riksdagen 2014

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.