Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Tangenter till en cirkel

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags Curriculum, Derivative, Exercise, Function Plotter

Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck. 
Vi använder oss av båda sätten i denna uppgift. 
Övningen passar bäst för kurs 4 när man gått igenom derivatan av sammansatta funktioner.
Uppgiften lyder: Om man utgår från en punkt utanför en cirkel så kan man dra två tangenter till cirkeln. En som tangerar ena sidan och en som tangerar andra sidan.
Ta fram EXAKTA koordinater för tangeringspunkterna till en cirkel med medelpunkt i (2, – 1) och radien 3 som utgår från punkten (– 5, 2).

Publisher specific license