Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Binomialsatsen och Pascals triangel

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags

Begreppet kombination ska alltså vara bekant. Framställningen leder fram till binomialsatsen och vi visar hur talen i Pascals triangel kan härledas till koefficienter i en binomutveckling.

Publisher specific license