T³ Europe Resources

Binomialsatsen och Pascals triangel

Binomialsatsen och Pascals triangel

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Begreppet kombination ska alltså vara bekant. Framställningen leder fram till binomialsatsen och vi visar hur talen i Pascals triangel kan härledas till koefficienter i en binomutveckling.

Publisher specific license